امیرحسین آقامحمدی قائم‌مقام هلدینگ صاد شد

روابط عمومی صاد

با توجه به مسئولیت محمدعلی بخشی‌زاده در شرکت پیشگامان فناوری‌های نوین صاد و استعفای او از سمت قائم‌مقامی هلدینگ فن‌آوری و نوآوری صاد، امیرحسین آقامحمدی با حکم رئیس هیئت‌مدیره هلدینگ، مسئولیت قائم‌مقامی هلدینگ صاد را برعهده گرفت.

به گزارش روابط‌ عمومی صاد، بخشی‌زاده پیش از این استعفای خود را به علی حکیم‌جوادی، مدیرعامل وقت هلدینگ صاد تحویل داده و این استعفا مورد موافقت قرار گرفته بود. بر همین اساس، آقامحمدی با حفظ سمت به‌عنوان سرپرست شرکت راه‌حل‌های هوشمند سپهر، قائم‌مقام هلدینگ فن‌آوری و نوآوری صاد شد.

آقامحمدی همچنین رئیس اداره‌ کل خدمات نوین بانکی بانک صادرات ایران است.

Tagged in :

اخبار مرتبط