علی حکیم جوادی، رئیس هیئت‌مدیره دوره هفتم نصر تهران

روابط عمومی صاد

به گزارش روابط‌عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، اولین جلسه هیئت‌مدیره دوره هفتم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، یکشنبه، 10 دی‌ماه 1402 در دبیرخانه سازمان نصر برگزار شد. در این جلسه با رای اعضای هیئت‌مدیره‌، رئیس، نایب‌رئیس اول و دوم و خزانه‌دار سازمان انتخاب شدند. بر همین اساس علی حکیم جوادی مدیرعامل هلدینگ فن‌آوی و نوآوری صاد، با کسب 20 رای به عنوان رئیس هیئت‌مدیره سازمان نصر تهران انتخاب شد. همچنین حمید فروزنده و بهناز آریا به عنوان نایب‌رئیس اول و دوم انتخاب شدند. آزاد معروفی نیز به عنوان خزانه‌دار انتخاب شد.

انتخابات هیئت‌مدیره و بازرس دوره هفتم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در روز سه‌شنبه، 28 آذرماه برگزار شد.

Tagged in :

اخبار مرتبط