مجمع سالیانه پرداخت الکترونیک سپهر برگزار شد

روابط عمومی صاد

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه پرداخت الکترونیک سپهر مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲ در محل ساختمان مرکزی شرکت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ صاد از پرداخت الکترونیک سپهر، مجمع عمومی عادی سالیانه پرداخت الکترونیک سپهر صبح دوشنبه ۲۰ فروردین ماه به ریاست محسن تمجید و با حضور اکثریت سهامداران، اعضای هیأت‌مدیره، مدیرعامل شرکت، حسابرس مستقل و بازرس قانونی در سالن جلسات شرکت برگزار شد.

در ابتدای جلسه، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲ توسط حسابرس به استماع حاضران جلسه رسید.

در ادامه، گزارش هیأت‌مدیره به مجمع در خصوص فعالیت‌ها و عملکرد شرکت در سال مالی ۱۴۰۲ توسط حمزه آقابابایی مدیرعامل پرداخت الکترونیک سپهر ارائه شد.

آقابابایی به بیان دستاوردهای سال مالی و برنامه‌های آتی شرکت پرداخت و عملکرد شرکت را نسبت به دوره‌های پیشین، بسیار مطلوب ارزیابی نمود.

وی افزایش ۷۸ درصدی درآمدهای عملیاتی که منجر به رشد ۱۹۷ درصدی سود عملیاتی و ۲۴۸ درصدی سود خالص شرکت گردیده است را از جمله دستاوردهای این دوره قلمداد کرد و افزود: پرداخت الکترونیک سپهر در بسیاری از شاخص‌های کلیدی صنعت پرداخت به استناد گزارش‌های بانک مرکزی و شرکت شاپرک، به رشد چشمگیری دست یافته و فراتر از انتظار عمل کرده است که ازجمله این شاخص‌ها می‌توان به بیشترین رشد در سهم بازار مبلغ تراکنش، سهم ابزار اینترنتی تراکنش دار، سهم مبلغ تراکنش اینترنتی و سهم مبلغ تراکنش خرید و همچنین ورود به کانال ۷ درصدی سهم بازار در سال مالی ۱۴۰۲ اشاره نمود.

در پایان پس از استماع گزارش هیأت‌مدیره و بازرس قانونی، صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

اخبار مرتبط