هلدینگ صاد موفق به کسب استاندارد ایزو ۹۰۰۱ شد

روابط عمومی صاد

هلدینگ فناوری و نوآوری صاد موفق به کسب استاندارد ایزو ۹۰۰۱ در کنترل کیفیت شد. هلدینگ فناوری اطلاعات بانک صادرات (صاد) هلدینگ مادری است که با هدایت شرکت‌های زیرمجموعه فعال در حوزه فناوری اطلاعات این بانک،‌ به دنبال توسعه خدمات فناورانه بانک صادرات است. این هلدینگ اکنون موفق به کسب استاندارد ایزو ۹۰۰۱ (سال ۲۰۱۵) درزمینه کنترل کیفیت شده است.

علی سیروس کبیری، مدیر سیستم‌ها و روش‌های هلدینگ صاد در مورد مسیر منتهی به کسب این استاندارد گفت: «از اسفند گذشته، روند دریافت این استاندارد را با تهیه مستندات لازم و شناسایی فرآیندها و شکل دادن به آنها مطابق الزامات مطرح‌شده، شروع کردیم. ممیزی اولیه ما حدود یک ماه پیش و ممیزی نهایی در هفته اخیر انجام شده و منجر به دریافت این استاندارد شد.»

سیروس کبیری در مورد برنامه‌های آتی هلدینگ صاد بیان کرد: «این هلدینگ قصد دارد در آینده استانداردهای ۲۰۰۰۰ فناوری اطلاعات، ۲۷۰۰۰ امنیت، ۳۱۰۰۰ ریسک و ۲۱۰۰۰ آموزش را به دست آورد.»

Tagged in :

اخبار مرتبط