ابزارهای بانکداری دیجیتال، در مسیر جهش تولید با مشارکت مردم

روابط عمومی صاد

محمد رضوان‌مدنی، معاون فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران و سرپرست هلدینگ صاد، در یادداشتی نوشت:

 

بنگاه‌های خُرد، کوچک و متوسط (SMEs)، نقش حائز اهمیتی در رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی، کاهش فقر و نهایتاً مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر تحریم‌ها برعهده دارند و همچنین، نمود اصلی مشارکت مردم، در جهش تولید تلقی می‌شوند.
در همین راستا، بانک صادرات ایران، مبتنی بر فلسفه وجودی و نیز، یادگیری تاریخی ناشی از تجارب عملیاتی خود، نسبت به طراحی اکوسیستم بانکداری دیجیتال جهت ارائه خدمات مورد نیاز کسب‌و‌کارهای خُرد، کوچک و متوسط، در کنار طیف‌های مختلف مشتریان خود اقدام نموده است. از این رو، پس از معرفی چکنو (چک امن دیجیتال)، از نیمه دوم سال 1402 شاهد معرفی محصولاتی مانند سفته الکترونیک و SCF به‌عنوان ارکان اکوسیستم بانکداری دیجیتال جهت رشد و توسعه کسب‌و‌کارهای خُرد، کوچک و متوسط توسط بانک صادرات ایران بوده‌ایم؛ مسیری که با معرفی سرویس توثیق الکترونیک دارایی (ست)، برات الکترونیک و سپامی و البته سپینو ادامه یافت و نشان داد که بانک صادرات ایران، برای تکمیل ارکان اکوسیستم بنگاه‌های خُرد، کوچک و متوسط با هدف تحقق جهش تولید، عزم جدی و برنامه راهبردی دقیقی دارد.
در این اکوسیستم، سپینو یا همان نئوبانک بانک صادرات ایران در قالب پلتفرم جامع بانکداری دیجیتال را باید پاسخی به انتظار روبه‌رشد مخاطبان نظام بانکی جهت ارائه تجربه منحصر به‌فرد به مشتریان تلقی نمود. پلتفرمی که از طریق ارائه خدمات بانکی به‌صورتی کاملاً غیرحضوری برای نخستین‌بار در بانک صادرات ایران، قرار است پاسخگوی نیازهای روبه‌رشد انتظارات مشتریان نظام بانکی باشد. از طرف دیگر، امکان ارائه تسهیلات خرد و کلان و برنامه‌ریزی جهت ارائه تسهیلات تکلیفی را باید به‌عنوان مزیت رقابتی این پلتفرم نوین بانکی در مقایسه با سایر نئوبانک‌ها یا پلتفرم‌های بانکداری دیجیتال کشور تلقی نمود؛ به نحوی‌که طراحی و معماری فنی سپینو، امکان طراحی و استقرار انواع خدمات بانکی مشتمل بر گروه‌های مختلف تسهیلات بانکی به‌ویژه در حوزه تسهیلات تکلیفی را با سرعت بالا در این پلتفرم امکان‌پذیر نموده است. ویژگی‌ای فنی که بستر ایجاد قابلیت مورد نیاز در بانک صادرات ایران جهت انجام تغییرات و ارائه خدمات مورد انتظار سایر گروه‌های مشتریان خرد مانند بازنشستگان و اتباع را نیز فراهم نموده است. در کنار این دو گروه مذکور، ویژگی فنی ذکر شده این قابلیت را برای سپینو ایجاد نموده که بتواند تبدیل به پلتفرم بانکی مرجع برای بنگاه‌های خُرد، کوچک و متوسط گردد.
در کنار توسعه سپینو و در قالب یکی از خدمات قابل ارائه بر روی این پلتفرم، بانک صادرات ایران با هدف رفع موانع دسترسی به خدمات مالی و در نتیجه گسترش دامنه پوشش نظام مالی، نسبت به ارائه سامانه توثیق الکترونیکی دارایی‌ها (ست) اقدام نمود؛ سامانه‌ای که از طریق تامین وثیقه مورد نیاز، امکان دسترسی به تسهیلات را برای گروه‌های مختلفی از مشتریان خُرد و کسب‌و‌کارها فراهم کرده و موفق شد در همایش بانکداری الکترونیک در سال 1402 به‌عنوان محصول برتر انتخاب گردد؛ سامانه‌ای که توسعه آن، در قالب گسترش دامنه دارایی‌های قابل وثیقه‌گذاری در حال پیگیری بوده به نحوی‌که در نخستین فاز، سهام تحت مالکیت افراد به‌عنوان گروه نخست دارایی‌های قابل وثیقه‌گذاری انتخاب شده بود و امروز، در چارچوب نقشه راه توسعه‌ای سامانه مذکور، «امکان وثیقه‌گذاری بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری»، «صندوق‌های درآمد ثابت» و «سفته الکترونیک» نیز توسط این سامانه فراهم شده تا بتوان آن را به‌عنوان اقدامی حائز اهمیت جهت توسعه سطح دسترسی به خدمات بانکی و به‌ویژه تسهیلات، به‌عنوان عامل محرکه جهش تولید در کشور در نظر گرفت.
توسعه و ارائه برات الکترونیک را نیز باید به‌عنوان رکن دیگر تکمیل اکوسیستم بانکداری دیجیتال بنگاه‌های خُرد، کوچک و متوسط در کنار سایر مشتریان تلقی نمود که نقش حائز اهمیتی در تسهیل تعاملات تجاری و ارتقاء بهره‌وری کار و سرمایه بر عهده خواهد داشت و بانک صادرات ایران، پس از بانک ملی، موفق به توسعه و ارائه آن شده است. با ایجاد امکان دریافت کد سپام و توسعه محصول جدید بانک صادرات ایران با نام برات الکترونیک سپامی، این ابزار نقش قابل اهمیتی در تامین مالی زنجیره تامین ایفا نموده و خواهد توانست با تسهیل انتقال اعتبار در طول زنجیره، به رونق و رشد تولید و افزایش اشتغالزایی کمک کند. محصولاتی که در کنار سفته الکترونیک، نقش حائز اهمیتی در توسعه اکوسیستم بانکداری دیجیتال بنگاه‌های خُرد و زنجیره تأمین بر عهده خواهد داشت و انتشار 45 هزار سفته الکترونیک توسط بانک صادرات ایران تا پایان سال 1402 بیانگر بازار روبه‌رشد و تشنه این محصول در نظام بانکی کشور است.
ابزارهای فوق در کنار سامانه چکنو و SCF، قادر به تکمیل ارکان بانکداری دیجیتال اکوسیستم بنگاه‌های خُرد، کوچک و متوسط بوده و عبور آمار صدور چکنو از مرز 4 میلیون فقره چک دیجیتال، طی حدود یک سال و تا فروردین 1403 بیانگر بازار روبه‌رشد و تقاضای حائز اهمیت بنگاه‌های خُرد، کوچک و متوسط از نظام بانکی است. انتظار می‌رود تکمیل ارکان مذکور در کنار ارائه خدماتی مانند مدیریت مالی هوشمند تجاری (BFM) در بستر سپینو، بتواند نقش حائز اهمیتی را در تحقق شعار سال با موضوع «جهش تولید با مشارکت مردم» ایفا نماید.

اخبار مرتبط