آکادمی صاد

ارائه مدرک معتبر

تست

اساتید برجسته

تست

دوره‌های بروز

تست

آکادمی صاد

معرفی آکادمی صاد

دوره های فعلی

آموزش UI/UX

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vesti bulum vel at risus arcu porta sociist

آموزش Scrum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vesti bulum vel at risus arcu porta sociist

آموزش Product Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vesti bulum vel at risus arcu porta sociist

SEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vesti bulum vel at risus arcu porta sociist

Digital Marketing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vesti bulum vel at risus arcu porta sociist

Social Media Marketing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vesti bulum vel at risus arcu porta sociist

مقاله شماره 1

خلاصه مقاله

مقاله شماره 2

خلاصه مقاله

گذشته آکادمی

توضیح

درباره ما چه می گویند

Alex T

Digital Marketing, CozyThemes

Not only theme, it\s powerful tools for site building, native Full Site Editing block builder make it too easy for use and dozens of patterns, just WOW!!!

Liyana R

Digital Marketing, CozyThemes

Comes with global style variations is great for color choice, switching my favourite color with just one click option is great experience!

Lexy M

Digital Marketing, CozyThemes

As freelancer, dozens of beautiful patterns and elementor widgets built professionally adding the real value of the theme.

Trusted and used by 50+ Brands

سئوالات متداول

سئوال 1

جواب1

سئوال 2

جواب 2

سئوال 3

جواب 3

سئوال 4

جواب 4

هُلدینگ فن‌آوری ونوآوری صاد

هلدینگ فن‌آوری و نوآوری صاد از دی ماه سال ۱۳۹۹ به طور رسمی کار خود را آغاز کرد. راه‌­اندازی این مجموعه با رویکرد ایجاد تحول دیجیتال در بدنه بانک صادرات و اجرای طرح­‌های استراتژیک در حوزه فناوری اطلاعات صورت گرفت. رسالت اصلی تأسیس هلدینگ فناوری و نوآوری صاد، ارائه خدمات نوآوری و فناوری با هدف دستیابی به تحول دیجیتال در مجموعه بانک صادرات ایران بوده است. در این مسیر با انتقال شرکت­‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات به هلدینگ صاد، بر اساس استراتژی کلان بانک صادرات ایران و بهینه­‌ سازی و تعریف سرویس های جدید و نوآورانه در حوزه فناوری اطلاعات، خدمات مطلوبی به شبکه بانک صادرات ارائه می‌شود.

  • تهران، الهیه، مریم شرقی، پلاک 45