رتبه نخست پاس در مبلغ تراکنش

روابط عمومی صاد

شرکت پرداخت الکترونیک سپهر در ادامه روند کسب سهم از بازار در بین شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پرداخت کشور در سال 1402، موفق به ثبت بیشترین نرخ رشد سهم مبلغ تراکنش‌های شبکه پرداخت شد.

به گزارش روابط‌عمومی هلدینگ صاد به نقل از شرکت پرداخت الکترونیک سپهر، بر اساس جدیدترین گزارش سالانه شاپرک از عملکرد سال ۱۴۰۲ شبکه پرداخت کشور، شرکت پرداخت الکترونیک سپهر با رشد 1.77 درصد رشد در سهم مبلغی تراکنش‌های شبکه پرداخت کشور، سهم خود از این بازار را به 5.61 درصد افزایش داد و موفق به کسب جایگاه هفتمی در بین شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پرداخت کشور (PSP)ها شده است.

گزارش سال شاپرک حاکی از آن است که شاخص مبلغ تراکنش در سال ١۴٠٢ در کل صنعت پرداخت معادل 32.99 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته و پرداخت الکترونیک سپهر نیز در این سال موفق شده است با 1.77 درصد رشد در این شاخص، بیشترین میزان رشد در صنعت پرداخت کشور را به خود اختصاص داده و رتبه اول رشد مبلغی را به دست آورد.

کسب مقام اول رشد در شاخص مبلغی توسط پرداخت الکترونیک سپهر در حالی اتفاق افتاده است که این شرکت با رشد 5.19 درصدی در شاخص‌های سهم مبلغ تراکنش‌ ابزار پذیرش اینترنتی، رشد 1.83 درصدی در سهم مبلغ تراکنش خرید و رشد 8.33 درصدی سهم ابزار پذیرش اینترنتی تراکنش‌دار توانسته است بالاترین میزان رشد را در بین دوازده شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت کشور را در سال ١۴٠٢ ثبت نماید.

شرکت پرداخت الکترونیک سپهر با افزایش 78 درصدی درآمدهای عملیاتی، رشد 197 درصدی سود عملیاتی و کسب رشد 248 درصدی سود خالص در سال 1402، مهمترین راهبردهای در سال ١۴٠٣ خود را توسعه محصولات خاص نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، هدف‌گذاری خلق ارزش در بازار اصناف هدف، توسعه اکوسیستم و زیرساخت‌های فین‌تکی تدوین اعلام کرده است همچنین افزایش سهم از بازار تراکنش‌ها شبکه پرداخت کشور با رویکرد توجه به رفع نیازهای مشتریان و صاحبان کسب و کار هدف بلند‌مدت پرداخت الکترونیک سپهر است.​

اخبار مرتبط