گسترش انفورماتیک

  • ,

    آکادمی صاد بازآفرینی می‌شود

    .

    مجمع شرکت گسترش انفورماتیک ایران منتهی به سال 1402، با تاکید بر خلق مزیت رقابتی پایدار مبتنی بر توسعه منابع انسانی فعال در حوزه فناوری اطلاعات و بانکداری دیجیتال…