مدیریت و راهبری زیرساخت صاد

  • ,

    زیرساخت صاد، ارزش‌های خود را نشان داده است

    .

    مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مدیریت و راهبری زیرساخت صاد با حضور محمد رضوان‌مدنی، معاون فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران و سرپرست هلدینگ فناوری و نوآوری صاد، سهامداران، اعضای…